Maimpluwensya…. Noon at Ngayon!

Masasalamin sa comic strip ang pagpapakita ng lakas at dahas ni Padre Damaso kay Crisostomo Ibarra.  Hindi ito natinag sa kanyang kinalalagyan at pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang paghihiganti sa kawawang binata.  Makikita natin kung gaano kalakas ang pinaghuhugutan ni P. Damaso ng kapangyarihan.  Hindi niya inisip ang sariling pagkukulang sa mag-amang Ibarra sa halip patuloy pa rin ang pagbatikos sa mga ito.  Hanggang ngayon, mararamdaman pa rin natin ang lakas ng impluwensya ng simbahan sa pamamahala ng pamahalaan sa ating bansa. Halimbawa na lamang ang RH bill.  Hindi ito magpatupad-tupad dahil sa pagtutol ng simbahan.  Makikita natin rito na patuloy ang pakikialam ng simbahan sa pagpapalakad ng pamahalaan at ito ang dapat nating lunasan.

Sa panahon ng makabagong teknolohiya, hindi maikakaila ang mabilis na pag sibol ng iba’t ibang uri ng pagpapahatid ng impormasyon. Kung noon ay gumagamit ng papel at pluma sa pagpapadala ng mensahe, ngayon, isang “klik” lang sa cellphone o komputer, siguradong maihahatid na ang mga mensahe. Maraming nagbago kung ihahalintulad ang buhay noon at sa ngayon, subalit sa malikhaing kwento ng Noli Me Tangere ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, kahit sa kasalukuyang lipunan ay masasalamin ang mga kaugaliang mabuti at hindi kanais nais ng mga Pilipino.

Likas na sa ating mga Pilipino ang paghahanda ng salu-salo kapag may aalis o magbabalik na mahal natin sa buhay. Sa pamamaraang ito, naipapakita ang pagiging isa sa kabila ng pagkakawalay ng matagal na panahon. Tulad na lamang nang muling pagdating ni Ibarra sa bayan ng San Diego, naghanda ng isang piging si Kapitan Tiago bilang pagsalubong sa nagbabalik na si Ibarra na kasintahan ng kanyang anak na si Maria Clara. Kung may handaan o okasyon tulad nito, hindi mawawala ang mga masasarap na pagkain, magagarbong dekorasyon at kasuotan ng bawat bisita. Hinding hindi rin maiaalis ang likas na pagiging madaldal ng mga Pilipino, ang walang humpay na kamustahan at mga kwento ng iba’t ibang pangyayaring pinagdaan sa buhay. Ang bawat isa ay may bitbit- bitbit na kwento, tulad na lamang ni Ibarra na pitong taon nawala sa kinalakhang bayan upang mag-aral at makipagsapalaran ng mag-isa sa bansang malayo sa kabihasnan, ang mga tao sa piging ay natutuwa sa mga pagpupunyagi ng binata maliban sa isang prominenteng tao na nagngingit sa galit dahil sa nagbabalik na si Ibarra, at yun ay si Padre Damaso. Walang ginawa ang pari kungdi ipahiya, at magparinig sa kararating pa lamang na si Ibarra. Para sa kanya marapat lang na ipagbawal ng pamahalaan ang pag-aaral sa ibang bansa ng mga kabataang Pilipino, para kay Padre Damaso nagiging mapag mataas  ang mga ito at nawawala ng galang sa mga mas nakatataas sa kanila.

Ang bawat kabanata ay nagtataglay ng mga katangian na hindi natutunaw sa init ng hanggangan ng ating bayan. Ang mga pangyayaring nasasaad sa bawat talata ay mananatiling makulay at makabuluhan. Sa ngayon masasalamin ang ugaling “naghahatakan pababa” ng mga tao, tulad na lamang ng pinapakita ni Padre Damaso sa kwento. Makikita rin ang pagiging matiisin at pagtitimpi na ginawa ni Ibarra sa likod ng mga pang-iinsulto sa kanya.

Masasalamin sa likhang “drawing” ang paggamit ng nga tauhan ng iba’t ibang modernong teknolohiya upang mapadali ang pagpaparating ng mensahe. Ang Ibarra ngayon sa ating panahon ay sinusubukang makipagsapalaran sa ibang bayan upangmag-aral at paunlarin ang sarili, karamihan sa ngayon ay nawawalan na ng pag-asa at tuluyan ng naninirahan sa sinasabi nilang mas saganang bayan. Subalit marami pa ring Ibarra sa ngayon na kahit na umalis na patungo ng ibang bansa ay pinili pa rin bumalik sa kinalakihang bayan sa kabila ng kanser ng lipunan ng ngayong panahon ay patuloy na nagtitiwala dito at sa halip na umalis ng bansa ay mas pinipiling ilaan ang kanilang sarili para pagsilbihan ang ating inang bayan.

Hanggang sa kasalukuyang lipunan talamak pa rin ang kabulukan ng sistema ng pulitika sa bansa na kabi-kabilang kurapsyon. Katumbas ito ng pagsamsan ng  ng mga ari-arian at iba pang mapang abusong gawain ng nga prayle noon. Ngayon ay ginagawa naman ito karamihan ng mga tiwaling pulitiko. Gayun din, ang impluwensiya ng simbahan ay hindi rin natatanggal na kung uugatin ay babalik sa panahon ng mga kastila. Ang pagpapatawag ni Padre Damaso kay Kapitan Tiyago upang huwag ipakasal si Maria Clara kay Ibarra sa huling linya sa “comic” ay nagsasaad ng pagiging mataas at makapangyarihang tao sa panahong iyon. Isang utos lang ng simabahan ay siyang susundin ng karamihan, tulad na lamang ng pagsasabatas ng RH bill na mainit na pinagdidiskusyunan ng pamahalaan ay pilit na ipinapawalang bisa ng simabahan. At sa pagpapatupad nito, nagkakaroon ng di pagkakaunawaan ang simbahan at pamahalaan, ang mga ordinaryong tao ay labis na naapektohan dahil dito. Masasabing may kanser pa rin ang lipunan hanggang sa kasalukuyang panahon. Tayo ay napapasailalim pa rin sa impluwensiya ng nga dayuhan. Marami pa ring komplikasyon na dapat gamutin, ang korapsyon sa gobyerno at hindi mahusay na pamamahala. At bilang mag-aaral, nararapat lamang na tularan si Ibarra, kailangan maging mapanuri sa lahat ng mga bagay, makiaalam sa mga gawaing pang sibiko.

Image

Sources:

http://photobucket.com

Timothy Tan H3-C

Advertisements

The Design Cycle

I did an interactive hyperlink about the Design Cycle and within it, there’s a video discussing about the instructions and about the quiz in the end. You may download the presentation from the link given below.

http://www.mediafire.com/?3x9qqdcdo528wo6

Summative assessment Computer

SOP: BLOG # 2

It was January 26, 2013,  second SOP since January 12 session was cancelled but also our last SOP day. We were all excited as we started the day. Some of us went straight to the area while others assembled in Xavier.

Once we arrived at the Unang Hakbang Foundation, the kids were all excited as they paraded outside the car area.  Excited as I was to know them more,  we received a bad news that the kids can only stay until 10:30. In short, one of our SOP Saturdays got cancelled, and now our last SOP was also shortened. Because of this, we planned to tutor them for this last session of the SOP. I learned that in Math, they were already being taught division and for Science, they were being taught the different parts of the body. This is the time when the students become the teachers. It is our time to let our light shine and discuss whatever we have learned in Xavier, all the shortcuts and methods, and cram it to them in one session. To make learning fun,  we made our “teaching method”  a game like number fever. Basically, the rule is the class will be divided into several groups having at least 4 members (depending on the total number of students). Next, each member will be assigned a number. Then, we will be asking them a question and we will call out a number. The first person to stand up and clap his hands will be given the chance to answer the specific question. The group with the most points will win.

I learned that the students were really different from us in the sense that they take education very seriously.  They were really into studying and were really participative. Some of us would always pray for typhoon signals raised so that we have suspension of classes. This shows how little we value school time. Some don’t even pay attention to the teacher anymore especially with the temptation an iPad offers.  What is the purpose of going to school?   We go to school to learn and at the same time to meet with friends and have fun. I am thankful for the SOP sessions that Xavier has provided for allowing us to learn more about ourselves and more about the people around us.  Even though we have more “things” in life, better school building, more comfortable chairs and classrooms, it is basically the attitude we put into learning that defines what type of students we are and what kind of men we become when we graduate.  I realized again that God is giving me this opportunity and it is part of his plan. To whom much is given, much is also expected. It becomes our responsibility now to become light to others and serve our purpose to let others feel God’s presence through us. Because of this, I believe that gratitude is what I have learned. It helped me appreciate what i have and helped me see everything good.

SOP: BLOG # 1

It was on January 19, 2013, when we had our first Saturday Outreach Program (SOP). During the SOP, different groups were assigned to different institutions where each got to interact with the people living or staying there. My group was assigned to the Unang Hakbang Foundation where little kids (age 5-10) go there to attend mass and study.

The day of  our first SOP  January 12, which was supposed to be our first visit, happened to be exam date of the children so we weren’t able to visit there. Since the subsequent Saturday January 19 became our first day, we planned some games that hopefully may help us get to  know them more. We started out with a prayer thanking God for the wonderful opportunity that Xavier School gave us to be able to interact with our less fortunate brothers and sisters. Then, we started out our first game which is an ice breaker that allows us to ask questions to know more about them. While listening to what they were saying, I felt so sad for them especially when I learned that they would have to walk going to school, sit on  tables and chairs that weren’t sturdy enough, and their teachers were also younger than those we have and probably not as experienced or qualified.  Next, we planned out a simple game which is charades. The rule is your group must be able to guess the word, but the person cannot say it. He can only act it out.  I felt happy because they kids enjoyed that simple game at the same time, they are able to learn new words and increase their vocabulary. We also bought food for them and this time we played their game called “Out.” And after a few hours interacting with them, it was our time to leave the institution.

I learned that I am very fortunate that I was raised in a family that is able to provide my daily needs and is able to send me to a great school. Most of the things we take for granted like household help and drivers are totally unheard of for them.  I also learned that these kids were like us when we were young. They like to play games, try out different varieties of food  and they also want to study, but the difference is that their family could not afford to send them to a school like Xavier. I also learned that God was present within them as well – in the least of our brethren.  Sometimes we have to lose things to appreciate their value while we have them. This trip made me value the luxuries I enjoy in life and appreciate the blessings my family and school bestows on me. But when we are left to fend things on our own, we also learn independence which is a trait I found in them to be admirable. I thank God for allowing us to gather together like a meal. We are able to share our similarities and learn about ourselves and others.

Wanna Have Fun?

Wanna Have Fun?

This is actually the second time I’m using the iPad to edit a video, but this time I have to work alone. My objective for the video is to actually catch the attention of the foreign and domestic tourists so that they would have a reason to visit the various island of the Philippines. In the video, I have added a variety of pictures portraying the attractions the Philippines has to offer. I began by creating a unique and catchy title. Then, I’ve placed different pictures while I voiced out a description of the pictures. Lastly, I concluded the video by asking a question.

Before creating the video, it is important to have a script to follow. The script is an outline on basically what will be presented or seen in the video itself. For me, it was easier to do the script itself rather that the video editing because in the script, all the things I wanted to be incorporated in the video was enumerated. As for the video, it is important to follow the script, add effects and make transitions to make the video catchy. While I was doing the script, I was already thinking, will this attract the viewers?, will the video I make be catchy?, will the images that I use convey my message clearly? These are the different problems I was thinking of. Fortunately, I had a mindset of “Hakuna Matata” which means no worries. Because of this, I trusted my instincts, finished the video and I felt happy seeing the result. During the actual video shooting, it was difficult to record my voice since the surrounding is full of noises. I had to find a perfect spot for me to be able to hear myself and reduce noise in the background. The video editing was difficult because the photos i obtained were not clear and this might affect my score.

Sino Ka?

The guidelines for the video is to make a 10 second trailer using only the words “sino ka?” At first, my partner and I had trouble thinking of a simple trailer since we didn’t want the audience to be bored. Because of this, we made a clip portraying a somewhat “action” genre clip. The ending was a clip hanger so that we can let the audience think, “what’s next?” Because of this activity, I was able to learn a lot of things since we used our iPads to shoot this trailer. Using the iPad to edit a video is difficult, but with practice I’m pretty sure that the next time I edit a video, it will be easy to handle. 🙂

My Dream House

This is my dream house. Although it looks weird, I can assure you that this house is sturdy. I designed it this way to create different rooms and to make the house unique. Have you ever seen a house with no doors, a rollable entrance and no definite shape? I guess not! 😀 I designed it this way to save electricity. Instead of having air conditioners inside the house, I will be using the air that is always present and is free of charge. Of course, the internal design is not yet finished, but I can guarantee you that you won’t regret living in this house. You might think that this is not a house yet since there are no floors yet, but again this is not the final product. You can always redecorate/renovate it to the way you like it. I really hope that people would like this kind of house due to the fact that it is unique and would want to try something new. 🙂